Akkerman Electronics repareert alles waar een stekker aan zit !!!

Privacy verklaring

PrivacyverklaringAkkermanElectronics.pdf

Privacy verklaring

1.      Contactgegevens

Akkerman Electronics ; Vrijheidweg 32 ; 1521 RR Wormerveer ; 075-6211387 ; www.akkerman-electronics.nl

2.      Functionaris Gegevensbescherming

Ron Akkerman ; 06-54344475 ; info@akkerman-electronics.nl

3.      Persoonsgegevens die wij verwerken

Akkerman Electronics verwerkt Uw persoonsgegevens doordat U gebruikt maakt van onze diensten. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-         Voor – en achternaam

-         Adresgegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

4.      Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als U er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@akkerman-electronics.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

5.      Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Akkerman Electronics verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-         Het afhandelen van Uw betaling

-         U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-         Om goederen en diensten bij U af te leveren

-         Akkerman Electronics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

6.      Geautomatiseerde besluitvorming

Akkerman Electronics neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijk) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akkerman Electronics) tussen zit. Akkerman Electronics gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

-         Windows (besturingssysteem van alle computers, verwacht dat Windows zelf voor de gevolgen op komt)

-         Office (Tekstdocumenten en facturen, verwacht dat Office zelf voor de gevolgen op komt)

-         Snelstart (Boekhoudprogramma, hier doet Akkerman Electronics de boekhouding mee, verwacht dat Snelstart zelf voor de gevolgen op komt)

-         Strato (Website en email, hierbij is de website gemaakt door webdesign vandaag, zij kunnen overal in maar Akkerman Electronics heeft ook inlog gegevens. Verwacht dat Santz zelf voor de gevolgen op komt)

-         Izettle (gebruiken we voor het pinnen van bedragen. Verwacht dat Izettle zelf voor de gevolgen op komt)

-         Sumup (gebruiken we voor het pinnen van bedragen. Verwacht dat Sumup zelf voor de gevolgen op komt)

-         Mynt Advies (is onze boekhouder die ieder jaar de jaarrekening maakt en onze inkomstenbelasting doet, ze kan in het boekhoudprogramma, maar meer ook niet. Verwacht dat Mynt Advies zelf voor de gevolgen op komt)

-         KNAB (dit is onze bank, die alleen onze af- en bijschrijvingen ziet. Verwacht dat de KNAB zelf voor de gevolgen op komt)

7.      Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Akkerman Electronics bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de facturen waar alle persoonsgegevens op verwerkt zijn. Facturen moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Dat bewaren we dus ook 7 jaar. Op papier en digitaal. Een kopie van het bonnetje dat U meeneemt bewaren we 1 jaar, daarna gaan ze door de papierversnipperaar en wordt het vernietigd. De boekhouding waar eventueel nog persoonsgegevens in verwerkt zijn bewaren we ook 7 jaar. Akkerman Electronics weet niet hoelang Snelstart alles bewaard.

8.      Delen van persoonsgegevens met derden.

Akkerman Electronics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.      Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Akkerman gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverweking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van U beschikken in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen. Wilt U gebruik maken van Uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt U andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@akkerman-electronics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy. Akkerman Electronics zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op Uw verzoek reageren. Akkerman Electronics wil U tevens er op wijzen dat U de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Akkerman Electronics neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als U het idee heeft dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@akkerman-electronics.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info